Berichten getagd met: Rosling

 
 

PROJECT AXUM! WAT?

Meisjes onderwijzen is een van de beste ideeën van de wereld ooit. Als vrouwen onderwijs hebben gevolgd gebeuren er allerlei prachtige dingen in een samenleving. De beroepsbevolking wordt diverser en kan betere beslissingen nemen en meer problemen oplossen. Goed opgeleide moeders besluiten minder kinderen te krijgen en meer kinderen blijven in leven. Er wordt meer tijd en energie geïnvesteerd in elk kind. Het is een zichzelf versterkende veranderingscyclus!

(Hans Rosling, Feitenkennis, p.80, Uitgave van Het Spectrum)

Met een gemiddeld inkomen van geen 5% van het gemiddeld inkomen in Vlaanderen, met een bevolking die na Nigeria de grootste is in Afrika, met een land vol etnische conflicten die in 2020 tot een gewapend conflict leidden, met een mannenmaatschappij waar vrouwen in een ondergeschikte positie leven, met een bevolking die voor 80% van de landbouw leeft, met een munt die op 10 jaar van 12 naar 65 birr voor 1 euro daalde…..is het geen evidente opdracht om meisjes naar school te sturen en later naar de universiteit of hogeschool.

Het gaat ook niet ‘enkel’ om naar school gaan. Enerzijds is het een ontvoogding, een duw naar zelfbewustzijn, een wapen om onafhankelijk te zijn. Anderzijds is het een project dat door een hele groep mensen moet gedragen worden, in de eerste plaats door de familie die het met een kostwinner of huishoudhulp minder moet doen tijdens de studies. Ook voor jongens is het niet altijd gemakkelijk maar tegenover het gevecht dat meisjes moeten leveren zijn hun problemen nihil.

Na jaren van vallen en opstaan vonden we de juiste mix van morele en financiële steun om met succes steeds nieuwe meisjes een kans te geven om een toekomst uit te bouwen.

In deze blog kan je lezen hoe het project groeide en wat we deden sinds 2009. Enkele leuke verhalen om kennis te maken met cultuur en tradities. Veel foto’s uit het groene Ethiopië met zijn authentieke cultuur. Spijtig genoeg speelt het aanhoudende conflict in Tigray ons parten maar ook nu kunnen we ze niet in de steek laten. Overleven en de draad terug oppikken zodra mogelijk is onze opdracht nu!

En een oproep om uw steun! Alleen kunnen we het niet .

Onder het moto ‘één euro hier is één euro ginder‘ verzekeren wij jullie dat we werken zonder dat er iets verloren gaat. Onze bezoeken ginder beschouwen we als vakantie en worden dan ook door onszelf betaald. Geen administratie, geen werkingskosten, geen vergoedingen. Financiële steun is welkom op BE61 0357 1559 5717 van Peter De Cock/Axum

Veel leesplezier! Vragen, suggesties en meer inlichtingen over ons project of over Ethiopië in het algemeen zijn steeds welkom op <decock.p@skynet.be>.

Je kan ons ook steunen via Trooper. <trooper.be/projectaxum>

Categorieën: Uncategorized | Tags: , | 2 reacties

Blog op WordPress.com.